مدرس

فعالیت مستمر در پایه های مختلف راهنمایی، دبیرستان، هنرستان و آموزشگاه های متعدد خصوصی و دولتی

   مولف

تالیف کتب آموزشی و کمک آموزشی تمامی پایه های راهنمایی، متوسطه و هنرستان. ویراستار کتب کمک آموزشی آموزشگاه های خصوصی و ارائه فیلم های کمک آموزشی کنکور

   طراح آزمون

طراح آزمون های جامع تیزهوشان، جامع کنکور، آزمون های شبیه سازی شده امتحانات نهایی

رویدادها و فعالیت های آموزشی
جدول دروس پایه نهایی سال دوازدهم
کامل بخوانید
کتاب راهنمای معلم پایه دوازدهم رشته انسانی
کامل بخوانید
کتاب راهنمای معلم پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی
کامل بخوانید
×